Vyhlášky obce
Obecně závazná vyhláška č 4/2001 o nakládání o komunálním odpadu
Obecně závazná vyhláška č 1/2005 o místních poplatcích
Směrnice o elektronické podatelně obce Trboušan
zpět