TRBOUŠANY
    Obec v kraji Jihomoravském.
    Staroslovansky Trbušany, německy Pausche, leží 3 km jižně od městečka Dolní Kounice. Obec vznikla snad již ve l3. století. Podle množství archeologických nálezů lze soudit, že  velice výhodná poloha obce, od západu chráněná masívem Krumlovského lesa, od severu posledními výběžky Bobravské pahorkatiny a naopak na jih začínající Dyjsko - Svratecký úval táhnoucí se až k masívu Pálavy, skýtala již v dobách dávných ideální podmínky pro osídlení. Zalesněné stráně kolem potoka vytékajícího z Krumlovského lesa dávaly dostatečnou obživu tehdejším obyvatelům.
    První doložená písemná zmínka o vsi je z r. 1522 v Půhonných knihách Brněnských. V té době patřily Trboušany k majetku kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích, vystavěném v letech 1181 - 1183. V roce l537 se staly majetkem šlechtických držitelů kounického panství a s ním sdílely osud do r. 1848.
    Trboušany jsou  převážně zemědělská obec. Vinařství sahá do dob rozmachu dolnokounického kláštera. Patří do Brněnské vinařské oblasti. Od druhé poloviny 19. století se v obci pěstoval chřest, který se vyvážel po celé střední Evropě a dodával se i na císařský stůl do Vídně.
    Návrh znaku dále vychází z  rodového znaku majitele svobodného zemanského dvora Matyáše Turtčicze Sedmihradského. Kamenná deska s tímto znakem z roku 1629 je zazděna v budově místní školy.
    Popis znaku: Zlato-modře polcený štít, vpravo půl černého orla s červenou zbrojí, majícího na hrudi červené srdce přeložené vztyčeným stříbrným mečem a na křídle stříbrnou růži, vlevo vedle sebe vztyčený stříbrný vinařský nůž se zlatou rukojetí a uťatý zlatý výhonek chřestu, pod nimi zlatý vinný hrozen se dvěma listy.
    Popis praporu: List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, žlutý a červený, v poměru 3 : 2 : 1. V žerďové části modrého pruhu bílý vztyčený vinařský nůž se žlutou rukojetí, ostřím k žerdi a žlutý uťatý výhonek chřestu. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
    Znak a prapor navrhl trboušanský občan Bohuslav Švihálek. Dne 14. února 2001  podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny doporučil, aby byly symboly v navrhované podobě naší obci uděleny. Dne 7. května  2001 na slavnostním předání v Praze  v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR převzal starosta z rukou předsedy Poslanecké sněmovny  pana Václava Klause dekret, kterým byl  znak a prapor obci udělen.
    Pamětihodnosti: socha sv. Jana Nepomuckého, zvonice z konce 19. století, budova české školy z  r. 1882, ve které je zazděna kamenná deska z r. 1629 s rodovým znakem majitele svobodného zemanského dvora Matyáše Turčicze Sedmihradného, pomník padlým vojínům z l. světové války postavený v r. 1922 a kulturní dům z r. 1930.
zpět