Dětské odpoledne
Základem jsou sudí aby závoby proběhly spravedlyvě
Soutěže jednotlivců
Soutěž drušstev
A nakonec ...
Jedna z nejodlibenějších částí dne. Pojídání koláčů.

V každým
koláču
jsou
ukryty
peníze
a kdo si je
nejde
toho jsou
Zpět
Spokojeni jsou rodiči i děti
i babičky
k poslechu hraje Trboušanka